JAPOEZZZIEA

is een project van

STICHTING DE JAZZ VAN HET BANKROET

ADRES:
Schollenbrugstraat 27
1091 GB AMSTERDAM
T: +31.20.6684855
E: info@bankroetjazz.nl

Sybren Polet - voorzitter
Aad van Nieuwkerk - bestuurslid
Karin Punt - bestuurslid

oprichters:
Leo van Maaren, Frank Herrebout, Aad van Nieuwkerk

ANBI
Stichting De Jazz van het bankroet is door de belastingdienst aangemerkt als stichting met "Algemeen nut beogende instelling" (ANBI)
Als een instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling zijn giften aftrekbaar van het belastbaar inkomen.